[ALG017]

Mig

unununio

Mig unununio 1 Mig unununio 2

UNUNUNIO (ou roentgenio) é o elemento químico de número atómico 111.
O seu aspecto é descoñecido (probablemente plateado,branco ou gris) e o seu estado é presuntamente sólido, estas cualidades descoñecidas e a incertidumbre que xenera nos científicos teñen un certo paralelismo co fenómeno da improvisación.

Esta serie de pezas están creadas e gravadas ó momento, son froito do delirio estético e da invernaxe do tempo, a incertidumbre do espacio na liña melódica e o nirvana compositivo (deliciosa droga).
Tamén é o froito do agradecemento narcisista e da necesidade de expresión pura sen tabúes musicales de ningún tipo. Por esta razón tamén o resultado non ten absolutamente ningún retoque, parcheo ou modificación posterior e éste resultado é único e irrepetible.

O proceso de composición comenzou coa creación en MAX/MSP das ferramentas coas que iba a traballar despois (unha distinta para cada tema). A continuación o proceso pasou por compoñer as estructuras e enchelas de improvisacións xogando co novo software.
Non hai traballo de postproducción, nen mesturas (estas estan foron axustándose durante o proceso).

correo ||
baixar

    1 Comentario

  • 9 de marzo do 2006 16:07

    caraludo concepto, incribles sucesos sonoros, e preciosa portada.
    un dez !

Comentar


bouton radio modere priori

forum info modere