[alg049]

Inmaculada Cárdenas

Música & Arquitectura

Inmaculada Cárdenas Música & Arquitectura 1 Inmaculada Cárdenas Música & Arquitectura 2

Música & Arquitectura

Entendemos a arquitectura como todo espacio que o home elixe para habitar, sexa este natural ou o constrúa coas súas propias mans. Esta definición ampla de arquitectura reflicte a supremaciá da arquitectura sobre as outras artes, xa que estas realízanse dentro da arquitectura e nela se acochan. Pero no noso caso, a arquitectura non é só un colector da música que se executa, senón que as súas caixas de resonancia son parte da propia música, establecéndose un xogo entre música e arquitectura.

As arquitecturas coas que traballamos teñen unha acústica especialmente relevante, ás veces son obras históricas monumentais, outras arquitecturas máis cotias come un ximnasio, pero que polas súas dimensións ou características propician o xogo sonoro. Tamén están incluídos os espacios urbanos e os seus sons, como no caso da última obra La Línea - La Habana.

Son obras que parten de intervencións sonoras realizadas nestes espacios e de gravacións de sons propios destes lugares, que posteriormente foron traballadas no LIEM (Laboratorio de Informática e Electrónica Musical do CDMC de Madrid).

musica & arquitectura pax01
musica & arquitectura pax02
musica & arquitectura pax03
musica & arquitectura pax04
musica & arquitectura pax05
musica & arquitectura pax06

Comentar


bouton radio modere priori

forum info modere