[alg048]

Espacio permeable

Concierto para esculturas sonoras

Espacio permeable Concierto para esculturas sonoras 1 Espacio permeable Concierto para esculturas sonoras 2

Este traballo foi publicado orixinalmente no ano 1992 por Unió Musical.
Agora é publicado polo netlabel alg-a co permiso dun dos seus autores: Inmaculada Cárdenas. O netlabel alg-a quixo rescatar esta publicación dado o seu carácter histórico e referente da música experimental e arte sonora galega.

Este traballo complétase co texto escrito por Juan Gil sobre Espacio Permeable, e publicado igualmente por alg-a no seguinte enderezo:

Espacio Permeable. Una aproximación a las relaciones entre música, juego, escultura y pintura

Espacio Permeable foi un grupo de investigación musical ubicado en Lugo, dirixido por Inmaculada Cárdenas e formado por Carmen Soilán, Victoria Mejía, José Blánquez, Jesús Otero e Suso Pardo.

"Concierto para esculturas sonoras" surxe do son emitido, como ben indica o nome, por un total de cinco esculturas sonoras que foron creadas por cada un dos membros do equipo.

JPEG - 55.1 KB
Concierto para esculturas sonoras pax01 pequeno

A continuación podedes ler a información que aparece no libro do cd ao respecto de como foi pensado cada un dos movementos creados para este concerto:

A primeira obra está estructurada en tres partes, cada unha das cales está á súa vez dividida en tres seccións diferentes.
O primeiro movemento comeza cun lento morrendo, enmarcado polas evocacións desos enormes mamíferos: as baleas. A sección central, encadrada nun allegro, arrinca dun estaccato que se define como xogo, para rematar nuns ritmos improvisados que intentan transportarnos a unha boda pagana.

JPEG - 25.2 KB
Concierto para esculturas sonoras pax02 pequeno

O segundo movemento, tamén dividido en tres seccións, comeza cunha chamada á oración para logo transladarnos a Oriente e rematar nunha ríxida métrica que chamamos Occidente.

JPEG - 67.8 KB
Concierto para esculturas sonoras pax03 pequeno

O terceiro movemento, un pouco máis complexo na súa factura, comeza cunha evocación dos volcáns, coma si un ollo móbil penetrara nas entrañas da terra; fisuras, desprendimentos, estalactitas, todo elo será recuperado na terceira sección cunha factura diferente, deixando na sección central un frenesí rítmico. Unha brevísima sección porá punto final, rompendo sonoramente o climax creado e entrando na luminosidade dos acordes finais.

JPEG - 66.9 KB
Concierto para esculturas sonoras pax04 pequeno

A segunda obra ten tamén unha estructura tripartita, da que destaca pola súa dimensión o lento central que esturcturado en dúas partes: "El mar", e "El Barco Orgánico", ambos sobre o mesmo tempo, recupera, por un lado, procesos oníricos, evocadores do "Bateu Ivre" de Rimbaud e polo outro, o propio barco na súa forma viva e orgánica.

JPEG - 58.6 KB
Concierto para esculturas sonoras pax05 pequeno

A primeira parte, un allegro moderado evoca as aventuras e historias de piratas que surcan os mares buscando sempre a felicidade do ouro. Estructurada coma unha maquinaria de cinco partes, delas destaca o tema do pirata (que da nome ao todo) e o seu contratema. Os procesos repetitivos de cada un dos cinco elementos, as súas entradas de forma de canom e as súas saídas, crean unha obra que se desliza dende o pianíssimo do tema describindo un triángulo perfecto de simetría.

JPEG - 56.9 KB
Concierto para esculturas sonoras pax06 pequeno

A segunda parte: "La Marcha Trágica" é unha peza cíclica, que nace e morre nela mesma, evocadora de grandezas e traxedias dos atlantes, esos seres mariños que poboaron algunha vez o Mare Tenebrosum.

JPEG - 53.1 KB
Concierto para esculturas sonoras pax07 pequeno

Con posterioridade creamos a obra músical, algúns ensaios de partituras-pictóricas que corresponden a cada un dos movementos. Nelas quedan recollidas as liñas maestras sonoras que esperamos axuden aos oíntes a seguir a nosa música. Por sorprendentes que parezan, éstas poden ser interpretadas por calqueira músico ao que se lle explique o código interno polo que se rixen.

JPEG - 34 KB
Concierto para esculturas sonoras pax08 pequeno


JPEG - 36.6 KB
Concierto para esculturas sonoras pax09 pequeno


JPEG - 36 KB
Concierto para esculturas sonoras pax10 peuqeno
JPEG - 611.2 KB
Concierto para esculturas sonoras cd

Comentar


bouton radio modere priori

forum info modere